Neurologopeda, terapeuta dzieci z autyzmem i  wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta ręki, terapeuta Empathy Dolls®, filolog, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Współpracowała z Kliniką Neurologii Dziecięcej w Rzeszowie, Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Poradni Logopedycznej i licznymi przedszkolami.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną z dziećmi w ramach terapii karmienia, terapii ręki, terapii neurologopedycznej i wspomagania rozwoju. Organizuje zajęcia terapeutyczno- muzyczne i plastyczne w przedszkolach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Wykształcenie

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera – studia podyplomowe
 • Neurologopedia z elementami tyflologopedii – studia podyplomowe
 • Logopedia – studia podyplomowe
 • Filologia polska – studia licencjackie i magisterskie
 • Pedagogika, Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – studia licencjackie

 

Kursy

 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii (E. Wojewoda)
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopeyczna u noworodków (dr n. o zdrowiu M. Rządzka)
 • Masaż rozwojowy według koncepcji Petera Walkera®
 • Współpraca neurologpedy i doradcy laktacyjnego (dr n. o zdrowiu M. Rządzka)
 • I i II Konferencja Specajliści 0-6: Praktycy – Praktykom
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowej – moduł I (dr A. Regner)
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka (dr I. Michalak – Widera)
 • Awersje pokarmowe u dzieci na przykładzie choroby refluksowej (M. Baj-Lieder)
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (M. Baj – Lieder)
 • Dysfagia (dr n. o zdrowiu M. Rządzka)
 • Ankyloglosja u noworodków i niemowląt (dr n. o zdrowiu M. Rządzka)
 • Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja (dr M. Machoś)
 • Od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego
 • Certyfikowany kurs Empathy Dolls®
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru (dr Martyna Brychcy)
 • Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii (prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk)
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego (Małgorzata Gawryl)
 • Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci i młodzieży
 • Wczesna interwencja logopedyczna (Aleksandra Kolczyńska)
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (Aleksandra Kaczyńska)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (prof. UP dr M. Korendo)
 • KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
 • VB Mapp – Ocena Umiejętności i Planowanie Terapii
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego  (Anna Balewska)
 • WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Terapia verbotnalna I st. Wykorzystanie elementów metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
 • „Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi”
 • Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej
 • Integracja sensoryczna Io
 • Terapia behawioralna Io, IIo, IIIo, Stosowana Analiza Zachowania
 • Ruch Rozwijający oparty na pracy Weroniki Sherborne Io
 • MAKATON Io
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej